Vihreällä kortilla Venäjälle

Venäjä on liittynyt kansainväliseen vihreä kortti –järjestelmään 1.1.2009.

Vuodenvaihteen jälkeen suomalaisautoilijan Venäjän matkoille on riittänyt omasta vakuutusyhtiöstä saatu vihreä kortti, joka on todistus voimassaolevasta liikennevakuutuksesta.

Vakuutusturva ei ole kuitenkaan kotimaan turvan tasoinen. Vahingon sattuessa korvaukset määräytyvät aina Venäjän lainsäädännön ja vakuutusehtojen mukaisesti.

Venäjän liikennevakuutuksen korvausrajat ovat hyvin alhaiset. Kokonaiskorvausmäärä yhtä vahinkotapahtumaa kohden on enintään 400.000 ruplaa eli noin 11.000 euroa. Siksi ennen matkalle lähtöä on syytä selvittää oman vakuutusyhtiön kanssa lisäturvan tarve ja vaihtoehdot.

Venäjän säädösten mukaan vahinkoon syyllinen on velvollinen korvaamaan henkilökohtaisesti aiheuttamansa vahingon vahingonkärsineelle. Näin ollen vahingon aiheuttaja joutuu henkilökohtaiseen vastuuseen liikennevakuutuksen enimmäisrajan ylittävästä omaisuus- ja henkilövahingosta.

Vihreä kortti –lomakkeita on saatavilla omasta vakuutusyhtiöstä. Kortti on maksuton. Uusien korttien maaluettelossa on mainittu myös Venäjä (RUS). Muunlainen kortti ei rajalla kelpaa. Jos ajoneuvolla ei ole rajaa ylitettäessä vihreää korttia, on sille hankittava pakollinen venäläinen liikennevakuutus ennen maahan pääsyä.

Suomeen saapuvilla venäläisajoneuvoilla on nykyisin oltava oman maan vakuutusyhtiöistä ostettu vihreä kortti –vakuutus. Tulli- ja rajaviranomaisten tehtävänä on valvoa, että ajoneuvon vakuutus on voimassa Suomessa. Tähän asti venäläisajoneuvot ovat hankkineet joko suomalaisen rajavakuutuksen tai ostaneet Venäjältä jonkin muun järjestelmään kuuluvan maan vihreän kortin.

Vahingot käsitellään Venäjällä

Kaikkien Venäjällä sattuneiden liikennevahinkojen selvittely tapahtuu Venäjällä. Jos vahingon aiheuttaa venäläinen ajoneuvo, selvittelyn ja korvaukset hoitaa venäläisen ajoneuvon vakuutusyhtiö. Kaikkiaan Venäjällä on 170 liikennevakuutusyhtiötä, joista 12:lla on oikeus myöntää vihreitä kortteja. Suomalaisen ajoneuvon ollessa syyllinen vahingonkäsittelyprosessin koordinoi Venäjän vihreä kortti –toimisto Moskovassa.

Liikennevahinkotilanteessa menettelytavat poikkeavat suomalaisesta. Kaikissa tilanteissa on kutsuttava miliisi paikalle eikä ajoneuvoja saa liikuttaa vahinkopaikalla ennen miliisin tuloa.

(Lähde:  Liikennevakuutuskeskuksen lehdistötiedote.)

Katso myös missä autovakuutuksen vertailu ja laskeminen onnistuu parhaiten, eli etusivulta löydät tietoa vakuutusyhtiöiden laskureista.