Liikennevakuutus on ajoneuvon ja auton pakollinen autovakuutus. Vakuutusvelvollisuus perustuu lakiin.

Katso tästä video, joka kertoo auton vakuuttamisesta ja myös pakollisesta liikennevakuutuksesta.

 

Liikennevakuutukseen liittyvät keskeiset lait ovat:

  • Liikennevakuutuslaki 26.6.1959/279
  • Liikennevakuutusasetus (17.7.1959/324)
  • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 512 (Koskee Bonuksia)

Linkit lakeihin:

Liikennevakuutuskeskus. fi – Lait, asetukset, ehdot

FINLEX – ajantasainen lainsäädäntö

Liikennevakuutusta koskevat pääasiat ovat:

Liikennevakuutuslain mukaan ajoneuvon omistajan on otettava liikenteeseen käytettävälle moottoriajoneuvolleen liikennevakuutus. Vakuuttamisvelvollisuus koskee myös ajoneuvon pysyvää haltijaa.

Liikennevakuutus korvaa ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuvia henkilö- ja omaisuusvahinkoja liikennevakuutuslain mukaan.

Liikennevakuutus ei kata vahinkoon syyllisen ajoneuvon vaurioita. Tämän takia on suositeltavaa ottaa vapaaehtoinen autovakuutus.

Liikennevakuuttamisvelvollisuus perustuu liikennevakuutuslakiin ja -asetukseen. Näin ollen sillä, onko moottoriajoneuvo rekisteröity tai missä ajoneuvoa käytetään, ei ole merkitystä vakuuttamisvelvollisuuteen. (Joitakin poikkeussääntöjä on mm. kilpailu- ja harjoitustarkoituksiin käytettävien ajoneuvojen vakuuttamiseen.)

Liikennevakuutuslain mukaan moottoriajoneuvo on maata kiskoitta kulkemaan tarkoitettu konevoimainen kulkuväline tai työkone sekä kulkuneuvo, joka on rakennettu liikkumaan vain sellaiseen kytkettynä.

Liikennevakuutettavia ovat mm. autot, moottoripyörät, mopot, moottorikelkat, mönkijät, traktorit, moottorityökoneet, puoli- ja varsinaiset perävaunut, matkailuperävaunut ja kevyet perävaunut.

liikennevakuutus


Liikennevakuuttamisvelvollisuus ei koske

Liikennevakuutusasetuksen mukaan moottoriajoneuvoiksi ei kuitenkaan katsota:

  • moottorityökonetta tai traktoria, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 15 km/h edellyttäen, ettei sitä ole rekisteröitävä.
  • leikkuupuimuria tai muuta sadonkorjuuseen tarkoitettua rekisteröinnistä vapautettua maatilatalouden moottorityökonetta.
  • rekisteröinnistä vapautettua perävaunua (esim. traktorin tai moottoripyörän), perärekeä tai hinattavaa laitetta.
  • lapsen kuljetettavaksi tarkoitettua moottorilla varustettua ajoneuvoa, jota rakenteensa tai varusteidensa puolesta ei ole rekisteröitävissä. Liikennevakuutuskeskus suosittaa, että rakenteensa tai käyttötarkoituksensa puolesta vain lasten kuljetettavaksi tarkoitettuja ajoneuvoja ei liikennevakuuteta, jos niitä ei voida rekisteröidä eikä niiden rakenteellinen nopeus ylitä 25 km/h.

Yllämainittujen tietojen lähteenä on käytetty liikennevakuutuskeskuksen ja vakuutusyhtiöiden websivuja.